Muzeum powstało jako sprawa narodu – Polaków pod zaborami i na emigracji – głównie dzięki darom Artystów, Kolekcjonerów i Mecenasów. Pierwszym przekazanym do siedziby Muzeum w Sukiennicach – dziś to tzw.jedynka w inwentarzu – był obraz "Pochodnie Nerona” pędzla Henryka Siemiradzkiego. Mecenat który możemy określić społecznym towarzyszył budowie siedziby MNK czyli dzisiejszego Gmachu Głównego, zbiórki i kwesty mogą zaskoczyć swoją kreatywnością  np. sprzedaż oswojonych sarenek czy koncerty Jana Kiepury w Polskim Radio, na rzecz  słuchaczy i datków dla budowy gmachu muzeum. To co warto podkreślić to fakt, iż ówczesne media nie odmawiały promocji darczyńców na swoich łamach i falach, co jest też swoistym mecenatem.

Od początku istnienia Muzeum skutecznie pozyskiwało środki finansowe na zakupy nowych obiektów – m.in. organizując kwesty publiczne, rozwijano też ideę mecenatu i dobroczynności, a wspomniana budowa Gmachu Głównego stała się sprawą obywateli, artystów, firm i organizacji. Jednym z najważniejszych Polskich Mecenasów – i największym darczyńcą Muzeum Narodowego w Krakowie – był Feliks Jasieński (1861-1929), przekazał on swoje zbiory - liczącej blisko 15 tys. obiektów kolekcji dzieł - Muzeum Narodowemu w Krakowie.

Dziś, w 2015 roku - kiedy minęło 95 lat od przekazania nam kolekcji - w Kamienicy Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego – Oddziale MNK, przy placu Szczepańskim, muzeum otwarło dwie wystawy: Niech żyje sztuka! Kolekcja Feliksa Jasieńskiego. Od Japonii do Europy. Rzeczy piękne i użyteczne”- można na niej oglądać m.in. obrazy Malczewskiego, Pankiewicza, Wyczółkowskiego i Wyspiańskiego, grafiki Francisca Goi
i Giovanniego Piranesiego oraz japońskie drzeworyty m.in. takich twórców jak Hokusai czy Hiroshige oraz „Grafika francuska od impresjonizmu do art nouveau to pierwszy w Polsce tak wielki pokaz nowoczesnej grafiki Francji światowej sławy artystów, jak: Pierre Bonnard, Paul Gauguin, Édouard Manet, Camille Pissarro, Odilon Redon, Pierre-Auguste Renoir, Auguste Rodin, Alfred Sisley, Henri de Toulouse-Lautrec, Édouard Vuillard.

Współcześnie Mecenasi, Darczyńcy, Sponsorzy i Partnerzy Muzeum Narodowego w Krakowie obejmują swoim wsparciem wiele rodzajów działalności naszej instytucji, pozwalając na realizację licznych projektów i konceptów które wręcz dedykujemy ich wsparciu – głównie w obszarze upowszechniania. Mecenat dziś, to partnerstwo i współpraca które stoją u podstaw wielu aktywności podejmowanych przez i na rzecz muzeum. To połączenie marki Mecenasa lub Sponsora z  marką wydarzenia, to także  zaangażowanie klientów i pracowników Mecenasa
w działania towarzyszące wystawie i ostatecznie ocena: na ile marka dobroczyńcy dotarła do kluczowych grup odbiorców, w tym klientów i grup opiniotwórczych.

W praktyce instytucje kultury powinny - szukając dobroczyńców- na wstępie określić potrzebne wsparcie, ale także korzyści dla Sponsora, od już podstawowych jak obecność marki w działaniach promocyjnych, komunikacyjnych lub w działaniach publicznych. Dotarcie z informacją o wystawie i udziale Sponsora, do szerokiej grupy Publiczności i Mediów to dziś już jednak za mało… na co dzień staramy się tak tworzyć projekt kulturalny i wydarzenia wokół wystawy, aby zaangażować Partnerów i Pracowników Mecenasa  np. w akcje edukacyjne oraz specjalne programy zwiedzania i dedykowane im programy kulturalne wokół wystawy.

Kolejny krok to budowa ideii łączenie ludzi, inspirowanie ich kreatywności oraz  poszukiwanie nowatorskich programów dotarcia do szerokiej publiczności. Doskonałym przykładem jest wieloletnia współpraca z PZU Mecenasem MNK i pionierska formuła mecenatu nad projektem otwarcia po modernizacji Galerii Sztuki Polskiej
w Sukiennicach. Pomysł oparliśmy m.in. na wspólnej kampanii promocyjnej która wyznaczyła nowe trendy w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Obrazy i rzeźby – najważniejsze dzieła polskich artystów – odpowiadały zwiedzającym na mail, odbierały telefon, dodawały ich do znajomych na Facebooku, a nawet przekazywały dodatkowe informacje tekstowe i graficzne na iPhone’a.

Dziewiętnastowieczne dzieła prezentowane w Sukiennicach wkraczały z rozmachem w XXI wiek, korzystając z billboardów, citylightów i nowych form promocji. Kampania dostrzeżona w środowisku reklamowym uzyskała kilka nagród. Działania podejmowane w ramach współpracy z Partnerami realizujemy zgodnie z ideą partnerstwa biznes kultura - MNK jest laureatem nagrody CTE za budowanie relacji z biznesem. Ze swojej strony zapewniamy wysoką wartość merytoryczną projektów i rzetelność świadczeń, Sponsor wnosi zaś wiedzę i kontakty np. ze świata nowych technologii i profesjonalnej komunikacji. Współpraca przy podejmowanych przez nas staraniach w zakresie upowszechniania kultury opiera się nie tylko na wsparciu finansowym, ale również na profesjonalnym doradztwie, umożliwieniu kontaktu z agencjami reklamowymi oraz wsparciu naszych akcji upowszechnieniowych w mediach.

Monitorując na bieżąco efektywność działań komunikacyjnych i promocji, badając potrzeby muzealnej Publiczności, dbając o Partnerów oraz korzystając ze wsparcia Sponsorów tworzymy nową przestrzeń dla aktywności muzealnych. Przestrzeń która często dzięki współpracy ze Sponsorami jest kreowana od podstaw.