Mecenat kultury i sportu
Mecenasi Muzeum Narodowego w Krakowie

Mecenasi Muzeum Narodowego w Krakowie

"Chcemy mieć to muzeum nasze pocieszycielem w chwilach zwątpienia w prace własne. Chcemy by było ono skarbem narodowych uczuć, by urok i piękno tu zorganizowanych dzieł sztuki siał zgodę, miłość i łączył nas”- to słowa pierwszego Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie, Władysława Łuszczkiewicza wygłoszone w trakcie ceremonii otwarcia Muzeum w 1883 roku.
Kulturalna digitalizacja

Kulturalna digitalizacja

Już dzisiaj mamy wiele powodów, by cieszyć się z wprowadzenia w życie inicjatyw mających na celu digitalizację dóbr kultury.
Wiele wymiar w wsp pracy sztuki z biznesem

Wiele wymiarów współpracy sztuki z biznesem

Hanna Wróblewska, dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki opowiada, jak może kształtować się współpraca instytucji kultury z firmami finansującymi jej działanie.
W asny teatr daje wi ksze mo liwo ci

Własny teatr daje większe możliwości

O tym, jak z marzenia zrobić sposób na życie i zarabianie – opowiada Emilian Kamiński, założyciel i dyrektor Teatru Kamienica.
Artysta kt ry zarz dza w asn firm

Artysta, który zarządza własną firmą

Chociaż sztuka i biznes to dwa zupełnie różne światy, to Piotr Rubik pokazuje na co dzień skutecznie je połączyć.
Biznes coraz cz ciej zauwa a kultur

Biznes coraz częściej zauważa kulturę

Świadomość roli kultury dla jakości i wiarygodności działań biznesowych polskich firm rośnie błyskawicznie – zauważa Tomasz Raczek, krytyk filmowy, właściciel Instytutu Wydawniczego Latarnik.
Wspieranie kultury daje biznesowi wiele korzy ci

Wspieranie kultury daje biznesowi wiele korzyści

O tym, jak skutecznie współpracować z partnerami biznesowymi podczas organizacji festiwalu filmowego oraz czym różnią się relacje sponsorskie w Polsce i Europie opowiada Grażyna Torbicka dziennikarka, osobowość telewizyjna oraz Dyrektor Artystyczny Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym.